Reset Password

Your search results
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE AVG
Laatst bijgewerkt op 15 februari 2024
Deze privacyverklaring voor Houses of Europe (‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘) beschrijft hoe en waarom we uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken‘) wanneer u onze diensten (‘Diensten‘) gebruikt, zoals wanneer u:
 • Op andere gerelateerde manieren met ons in contact te komen, waaronder verkoop, marketing of evenementen
Vragen of opmerkingen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, verzoeken wij u onze diensten niet te gebruiken. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@housesofeurope.com.
SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTENDeze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze


inhoudsopgave


hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Meer informatie over

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

.
Verwerken wij gevoelige persoonsgegevens? We kunnen gevoelige persoonsgegevens verwerken wanneer dat nodig is, met uw toestemming of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Meer informatie over

Gevoelige informatie die wij verwerken

.
Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.
Hoe verwerken wij uw gegevens? Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Meer informatie over

hoe wij uw gegevens verwerken

.
In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. Meer informatie over

wanneer en met wie wij uw persoonsgegevens delen


.
Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie kan echter gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Meer informatie over

Hoe we uw gegevens veilig houden

.
Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over

uw privacyrechten

.
Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door
https://housesofeurope.com/contact/
te bezoeken of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen?


Lees de privacyverklaring volledig door


.
INHOUDSOPGAVE
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

In het kort:Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor de Diensten, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonsgegevens die door u zijn verstrekt. De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen het volgende omvatten:
 • namen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Postadressen
 • Gebruikersnamen
 • Contact Voorkeuren
 • Factuuradressen
Gevoelige informatie. Indien nodig, met uw toestemming of zoals anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verwerken wij de volgende categorieën gevoelige informatie:
 • Financiële gegevens
 • burgerservicenummers of andere identificatiegegevens van de overheid
Betalingsgegevens. We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalmiddel en de beveiligingscode die aan uw betaalmiddel is gekoppeld. Alle betalingsgegevens worden opgeslagen door Stripe (WooPayments). U kunt hun privacyverklaring link(s) hier vinden:
https://stripe.com/gb/privacy
.Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.
Automatisch verzamelde informatie
In het kort:

Sommige informatie, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze diensten gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
Net als veel andere bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookieverklaring:
https://housesofeurope.com/cookie-policy-eu/
.
De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van de manier waarop u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Diensten bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens, zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en systeemconfiguratie-informatie.
 • Locatiegegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die zowel nauwkeurig als onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt zich afmelden voor het verzamelen van deze informatie door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Diensten niet kunt gebruiken.
2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?
Kortom: Wij verwerken uw gegevens om onze Diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.
We verwerken uw persoonsgegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze diensten, waaronder:
 • Om het aanmaken en verifiëren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw gegevens verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en inloggen, en om uw account in goede staat te houden.
 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. Wij kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw gegevens verwerken om uw vragen te beantwoorden en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.
 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw gegevens verwerken om u informatie te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw gegevens verwerken als u ervoor kiest om een van onze aanbiedingen te gebruiken die communicatie met een andere gebruiker mogelijk maken.
 • Om onze diensten te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze diensten veilig te houden, inclusief het monitoren en voorkomen van fraude.
 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dat nodig is om het vitale belang van een persoon te redden of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.
 • Verificatie van het eigenwoningbezit. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om zowel het eigenwoningbezit als de eigenaar zelf te verifiëren.
3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?
Kortom: We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgronden we ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:
 • Toestemming. Wij kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonsgegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over

  het intrekken van uw toestemming

  .
 • Uitvoering van een overeenkomst. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, met inbegrip van het leveren van onze Diensten of op uw verzoek voordat wij een contract met u aangaan.
 • Gerechtvaardigde belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde zakelijke belangen te verwezenlijken en deze belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken voor een aantal van de beschreven doeleinden om:
 • Problemen diagnosticeren en/of frauduleuze activiteiten voorkomen
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw gegevens openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.
In juridische termen zijn wij over het algemeen de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven, aangezien wij de middelen en/of doeleinden bepalen van de gegevensverwerking die wij uitvoeren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonsgegevens die wij als ‘gegevensverwerker’ namens onze klanten verwerken. In die situaties is de klant aan wie wij diensten verlenen en met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens en verwerken wij uw gegevens alleen namens hen in overeenstemming met uw instructies. Als u meer wilt weten over de privacypraktijken van onze klanten, dient u hun privacybeleid te lezen en al uw vragen aan hen te stellen.
4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

In het kort:
We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.
Leveranciers, consultants en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten (‘derden‘) die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen daartoe opdracht hebben gegeven. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Ze verbinden zich er ook toe om de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en te bewaren gedurende de periode die we instrueren. De categorieën van derden waarmee we persoonsgegevens kunnen delen zijn de volgende:
 • Advertentienetwerken
 • Cloud Computing-diensten
 • Aanbieders van gegevensopslagdiensten
 • Betalingsverwerkers
 • Verkoop- en marketingtools
 • Registratie en authenticatie van gebruikersaccounts
 • Aanbieders van website-hostingdiensten
Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Wanneer we Google Analytics gebruiken. We kunnen uw gegevens delen met Google Analytics om het gebruik van de Diensten bij te houden en te analyseren. De advertentiefuncties van Google Analytics die we kunnen gebruiken, zijn onder meer: Google Analytics Rapportage over demografische gegevens en interesses en Rapportage over vertoningen in het Google Display Netwerk. Als u zich wilt afmelden voor het volgen door Google Analytics in de Services, gaat u naar
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  . U kunt zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics via
  Advertentie-instellingen en Advertentie-instellingen
  voor mobiele apps. Andere opt-out-middelen zijn
  http://optout.networkadvertising.org/
  en
  http://www.networkadvertising.org/mobile-choice
  . Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de
  pagina Privacy en voorwaarden van Google
  .
 • Wanneer we Google Maps Platform API’s gebruiken. We kunnen uw gegevens delen met bepaalde Google Maps Platform-API’s (bijv. Google Maps API, Places API).
 • Andere gebruikers. Wanneer u persoonlijke informatie deelt (bijvoorbeeld door opmerkingen, bijdragen of andere inhoud op de Diensten te plaatsen) of anderszins interactie heeft met openbare delen van de Diensten, kunnen dergelijke persoonlijke gegevens door alle gebruikers worden bekeken en kunnen ze voor altijd openbaar beschikbaar worden gesteld buiten de Diensten. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren binnen onze Diensten en uw profiel bekijken.
5. MAKEN WE GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

In het kort:
We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.
We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring
: https://housesofeurope.com/cookie-policy-eu/.
6. WORDEN UW GEGEVENS INTERNATIONAAL DOORGEGEVEN?

In het kort:
We kunnen uw gegevens overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan uw eigen land.
Onze servers staan in

Nederland

. Als u van buitenaf toegang krijgt tot onze Diensten Nederland

, dient u zich ervan bewust te zijn dat uw gegevens kunnen worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen (zie ‘

WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?” hierboven), in

de
Verenigde Staten,
en andere landen.

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland, dan hebben deze landen niet noodzakelijkerwijs gegevensbeschermingswetten of andere soortgelijke wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.
7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort:
We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat wij uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.
Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
8. HOE HOUDEN WE UW GEGEVENS VEILIG?

In het kort:
Wij streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonsgegevens die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is de overdracht van persoonlijke gegevens van en naar onze diensten op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Diensten binnen een beveiligde omgeving.
9. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort:
We verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en verkopen deze niet aan kinderen.
We vragen niet bewust om gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en brengen deze niet op de markt. Door gebruik te maken van de Diensten, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en stemt u in met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat er persoonlijke informatie is verzameld van gebruikers jonger dan 18 jaar, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op
via info@housesofeurope.com
.
10. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
In het kort: In

sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER, het VK en Zwitserland) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het kan hierbij gaan om het recht op (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te verzoeken; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; (iv) indien van toepassing, op overdraagbaarheid van gegevens; en (v) niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?‘ hieronder.
We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de

gegevensbeschermingsautoriteit

van uw lidstaat of
Britse gegevensbeschermingsautoriteit.
Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de

federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie

.

Uw toestemming intrekken:
Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘
HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?‘ hieronder.
Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.
Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie:

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie

door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we verzenden, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?‘ hieronder. U wordt dan verwijderd van de marketinglijsten. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Accountgegevens
Als u op enig moment de gegevens in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:
 • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.
Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen wij uw account en informatie uit onze actieve databases deactiveren of verwijderen. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze juridische voorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en soortgelijke technologieën:
De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser in te stellen om cookies te verwijderen en cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze Diensten.

Voor meer informatie, zie onze Cookieverklaring: https://housesofeurope.com/cookie-policy-eu/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar info@housesofeurope.com.
11. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.
12. BRENGEN WE UPDATES AAN IN DEZE VERKLARING?
Kortom: Ja, we zullen deze verklaring indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangeduid met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze beschikbaar is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.
13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE VERKLARING?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze verklaring, kunt u
een e-mail sturen naar info@housesofeurope.com of


per post contact met ons opnemen via:

Houses of Europe
Calle Fuego 88
Orihuela
, Alicante 03189
Spanje
Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn wij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van uw persoonlijke gegevens. We hebben
Germa Morland – ter Braak
aangesteld als onze vertegenwoordiger in de EER en Zwitserland. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen over onze verwerking van uw gegevens, per
e-mail op info@housesofeurope.com, door http://www.housesofeurope.com te bezoeken, per telefoon op +34 6 13 627 378, of per
post naar:
Calle Fuego 88

Orihuela

,

Alicante

03189
Spanje
14. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, die gegevens te wijzigen of te verwijderen. Om een verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u Bezoek:
https://housesofeurope.com/contact/
.